Cách tự đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế, xin hoàn thuế ở Nhật

Trong bài này hellonhatban hướng dẫn các bạn tự kê khai xin giảm thuế, hoàn thuế thu nhập tại Nhật Bản bằng việc đăng ký người phụ thuộc tại Việt Nam. Thủ tục này tiếng Nhật gọi là 還付申告. Với thủ tục này, bạn có thể lấy lại tiền thuế thu nhập trong vòng 5 … Continue reading Cách tự đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế, xin hoàn thuế ở Nhật

Hướng dẫn cách lấy tiền nenkin lần 1 Nhật Bản

Công thức tính số tiền nenkin ước lượng lấy lại được Có hai loại nenkin là nenkin quốc dân( 国民年金 ) và nenkin phúc lợi xã hội( 厚生年金 ). Nenkin phúc lợi xã hội thì do phải đóng phí hàng tháng cao nên khi lấy tiền nenkin cũng được nhiều(nếu đóng đủ 3 năm thì … Continue reading Hướng dẫn cách lấy tiền nenkin lần 1 Nhật Bản

Cách tính lương thực lãnh và thuế, bảo hiểm hàng tháng ở Nhật

Chào các bạn, chắc chắn ở Nhật trừ du học sinh ra, các bạn nào đi làm cũng đều đều phải thốt lên: Sao thuế, bảo hiểm nhiều thế? Sao lương mình từng này nhưng được nhận chỉ có từng này?? Thì hôm nay hellonhatban hướng dẫn cách tính lương ở Nhật hàng tháng cho … Continue reading Cách tính lương thực lãnh và thuế, bảo hiểm hàng tháng ở Nhật