Địa chỉ đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản
Địa chỉ: 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
Điện thoại: +81-3-34663311/13
Fax: +81-3-34667652/12
Email: [email protected]

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản
Địa chỉ: 4th Floor, AQUA HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-08
Điện thoại: +81-922637668/ +81-922637669/+81-8033759789
Fax: +81-922637676
Email: [email protected]

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)
Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, JAPAN
Điện thoại: +81-72-2216666 ; +81-72-2216603
Fax: +81-72-2246887 ;: +81-72-2216667; +81-72-2216608
Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *