Năm 2024 có nhuận không

Năm 2024 (Giáp Thìn) không phải là năm nhuận.

Cách tính năm nhuận âm lịch

Các bạn lấy số năm dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số: 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm đó sẽ có nhuận âm lịch.

Đối với năm 2024: ta lấy 2024 chia 19 được 106 dư 10. Vì số dư là 10 không thuộc một trong các số 3;6;9;11;14;17 nên năm 2024 sẽ không phải là năm nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *