TỔNG HỢP KIẾN THƯC GIAO THÔNG VÀ NHỮNG TỪ VỰNG GIAO THÔNG CẦN BIẾT TẠI NHẬT

Tương tự như các quốc gia khác trên thế giới, Nhật Bản cũng sỡ hữu những quy định, luật an toàn giao thông riêng. Bởi vậy, các bạn từ Việt Nam sang không chỉ cần tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa… mà còn phải có kiến thức về giao thông. Bởi vậy, Hello Nhật … Continue reading TỔNG HỢP KIẾN THƯC GIAO THÔNG VÀ NHỮNG TỪ VỰNG GIAO THÔNG CẦN BIẾT TẠI NHẬT