CÁC ĐỊA ĐIỂM TRƯỢT TUYẾT Ở NHẬT 2023

Mỗi mùa tại Nhật đều là dịp đặc biệt để diễn ra một số hoạt động nhất định. Sau một mùa thu với đất trời nhuộm một màu lá đỏ rực thì đến mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 2)- là mùa của lạnh giá và trải nghiệm trượt tuyết. Hôm nay, Hello Nhật … Continue reading CÁC ĐỊA ĐIỂM TRƯỢT TUYẾT Ở NHẬT 2023