HƯỚNG DẪN CÁCH XIN JUMINHYO (住民票)- GIẤY ĐĂNG KÝ CỨ TRÚ TẠI NHẬT.

Juminhyo là một trong những giấy tờ cơ bản cần thiết tại Nhật. Hôm nay Hello Nhật Bản sẽ hướng dẫn bạn cách xin giấy Jumihyo đơn giản, hiệu quả! Giới thiệu giấy Juminhyo (住民票) Cách xin giấy Juminhyo (住民票) Cách 1: Xin trực tiếp tại các cơ quan hành chính Bạn có thể đến … Continue reading HƯỚNG DẪN CÁCH XIN JUMINHYO (住民票)- GIẤY ĐĂNG KÝ CỨ TRÚ TẠI NHẬT.