HƯỚNG DẪN CÁCH XIN JUMINHYO (住民票)- GIẤY ĐĂNG KÝ CỨ TRÚ TẠI NHẬT.

Juminhyo là một trong những giấy tờ cơ bản cần thiết tại Nhật. Hôm nay Hello Nhật Bản sẽ hướng dẫn bạn cách xin giấy Jumihyo đơn giản, hiệu quả! Giới thiệu giấy Juminhyo (住民票) Giấy Juminhyo hiểu đơn giản là giấy chứng nhận đăng ký cư trú tại Nhật. Gồm những thông tin cơ … Continue reading HƯỚNG DẪN CÁCH XIN JUMINHYO (住民票)- GIẤY ĐĂNG KÝ CỨ TRÚ TẠI NHẬT.