Niên hiệu Nhật Bản

Bên cạnh việc trau đồi ngôn ngữ thì vấn đề tìm hiểu văn hóa – đời sống của Nhật Bản cũng là một yếu tố rất quan trọng giúp các bạn có thể phát học tập, sinh sống và làm việc tại đây. Trong đó, niên hiệu là chủ đề được rất nhiều ngươi quan … Continue reading Niên hiệu Nhật Bản