THAY ĐỔI LUẬT MIỄN GIẢM THUẾ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC TỪ 2023

Trong các năm trở lại đây, tình trạng người lao động nước ngoài ở Nhật khai báo người phụ thuộc không chính xác với thực tế trở nên phổ biến. Nhằm ngăn ngừa vấn đề này thì Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra những dự định nhằm sửa đổi Luật miễn giảm thuế cho … Continue reading THAY ĐỔI LUẬT MIỄN GIẢM THUẾ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC TỪ 2023