Hướng dẫn đăng ký nhận trợ cấp 5 man của Chính phủ Nhật

Trong thời gian gần đây, cùng với tình hình lạm phát tăng nhanh, vật phẩm leo giá cũng như vấn đề tỷ giá đồng yên xuống thấp, Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng đưa ra rất nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó có trợ cấp 5 man dành cho những hộ có thu … Continue reading Hướng dẫn đăng ký nhận trợ cấp 5 man của Chính phủ Nhật