Cách tự đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế, xin hoàn thuế ở Nhật

Trong bài này hellonhatban hướng dẫn các bạn tự kê khai xin giảm thuế, hoàn thuế thu nhập tại Nhật Bản bằng việc đăng ký người phụ thuộc tại Việt Nam. Thậm chí các bạn có thể lấy lại tiền thuế thu nhập trong vòng 5 năm trong quá khứ, chỉ cần ứng với mỗi … Continue reading Cách tự đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế, xin hoàn thuế ở Nhật