Cách tự đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế, xin hoàn thuế ở Nhật

Trong bài này hellonhatban hướng dẫn các bạn tự kê khai xin giảm thuế, hoàn thuế thu nhập tại Nhật Bản bằng việc đăng ký người phụ thuộc tại Việt Nam. Thủ tục này tiếng Nhật gọi là 還付申告. Với thủ tục này, bạn có thể lấy lại tiền thuế thu nhập trong vòng 5 … Continue reading Cách tự đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế, xin hoàn thuế ở Nhật